Zapraszamy do naszych poradni kardiologicznych w Zabrzu i Bytomiu. W tych poradniach nasi specjaliści kardiolodzy zapraszają do współpracy lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistów.
Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym (osobistym lub telefonicznym) ustaleniu terminu. Porady udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ, jak również odpłatnie w ramach prywatnych wizyt.

W poradni przeprowadzane są badania diagnostyczne chorób układu krążenia. Badania wykonywane są na najnowocześniejszych aparatach diagnostycznych co umożliwia wykrycie czynnościowych i organicznych nieprawidłowości układu krążenia i podjęcie właściwego leczenia.

Najczęściej wykonywane badania to:
• EKG spoczynkowe (badanie czynności serca bez obciążenia),
• EKG wysiłkowe (badanie czynności serca przy obciążeniu),
• Badanie EKG metodą Holtera (całodobowy zapis rytmu mięśnia sercowego),

    24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego krwi,

    UKG - tzw. „echo serca” – badanie pozwalające na bezinwazyjna ocenę czynności serca.